REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zamówień, sprzedaży oraz dostawy produktów. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.reverscosmetics.pl.
 2. Dane podmiotu obsługującego sklep:
  FROCUS Piotr Tyszka
  ul. Wesoła 4
  05-090 Raszyn
  NIP: 5342298927
  REGON: 145870450
  email: sklep@reverscosmetics.pl

§ 1 Definicje podstawowe.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku oraz wszystkie inne ustawowo wolne od pracy.

Dostawca – firma współpracująca która na zlecenie producenta oraz właściciela sklepu realizuje zamówienie w pełnym zakresie.

Dostawa – oznacza moment odbioru towaru przez zamawiającego lub osobę upoważnioną przez kupującego.

Czas dostawy – określa czas pomiędzy wysłaniem zamówienia a jego pierwszą próbą dostarczenia przez dostawcę, lub przekazania informacji o możliwości odbioru.
Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych stosowanych do zabezpieczenia konta.
Konto – indywidualny panel z historią zamówień, adresami, danymi klienta.
Klient – podmiot składający zapytanie lub zamówienie.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca oświadcza że jest właścicielem wszystkich opisów oraz materiałów zamieszczonych na stronie sklepu.
 2. Sprzedawca zapewnia dostęp do sklepu w możliwie najlepszy sposób. W oprogramowaniu sklepu wykorzystywane są technologie aby zapewnić najlepsze korzystanie ze sklepu. Sprzedawca nie jest w stanie przewidzieć błędów jakie mogą się pojawić w odniesieniu do konkretnego sprzętu i oprogramowania na jakim jest strona wyświetlana.
 3. Strona zgodnie z informacją przedstawianą po jej odwiedzeniu korzysta z technologii cookies. Technologia ta zapisuje małe pliki na komputerze klienta w celu statystyk oraz ulepszenia funkcjonalności sklepu.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia klient musi włożyć wybrane przedmioty do koszyka i dokończyć proces zamawiania wypełniając swoje formularz podając dane osobowe i dane do wysyłki.
 2. Proces składania zamówienia może być przeprowadzony poprzez rejestrację klienta oraz z jej pominięciem.
  Rejestracja – daje możliwość przeglądania historii zamówień, ponawiania zamówień oraz łatwiejszego kontaktu z obsługą sklepu.
  Wersja bez rejestracji nie wymaga zakładania konta. Nie daje możliwości takich jak wersja z rejestracją.
 3. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane adresowe, osobiste i kontaktowe.
  W przypadku błędów, braków w ww danych zamówienie może zostać anulowane lub jego wysyłka może się opóźnić.
 4. W przypadku podania błędnych danych lub niepełnych a wystarczających do wysyłki zamówienie może nie zostać dostarczone i wrócić do sprzedawcy.
 5. Klient ponosi koszty ponownej wysyłki zamówienia jeśli zdarzenie opisane w pkt 4 miało miejsce.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dane przekazywane przez klienta pozostały w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Dane przekazane przez klienta nigdy nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
 8. Klient zobowiązuje się korzystać ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania oraz nie utrudniający innym klientom dostęp do strony sklepu.
 9. Wysyłka zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnego zamówienia.
 10. Koszt wysyłki zagranicznej jest ustalany do każdego zamówienia oddzielnie.

 

§ 4 Realizacja zamówienia

 1. Za zamówienia gotowe do realizacji rozumie się zamówienia

a)      Opłacone poprzez operatora płatności internetowych

b)      Opłacone poprzez zaksięgowanie wpłaty na koncie.

 1. Zamówienie jest realizowane w możliwie jak najkrótszym czasie od zaistnienia jednego z powyższych warunków.
 2. Zamówienia realizowane są gdy towar składający się na zamówienie jest dostępny w magazynie.
 3. W przypadku braków towaru na magazynie klient zostanie o tym fakcie poinformowany. W przypadku braków magazynowych lub uszkodzenia towaru zamawianego podczas pakowania klient ma w większości przypadków możliwość:

- Zamiany towaru na inny o podobnej wartości.

- Anulowanie zamówienia

- Oczekiwanie na uzupełnienie stanu magazynowego.

 1. Anulowanie lub zmiany w stosunku do adresu dostarczenia jak i w stosunku do produktów jest możliwe tylko w przypadku gdy przesyłka nie została jeszcze przekazana do dostawcy. Anulowanie może zostać przyjęte drogą mailową.
 2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu – paragon fiskalny.
  Dowodu zakupu należy szukać w przesyłce.
 3. Płatność za pośrednictwem przelewu jest księgowania na koncie zgodnie z formą przelewu.
 4. W tytule przelewu klient powinien umieścić numer zamówienia. W przypadku błędnego tytułu przelewu czas realizacji może się wydłużyć.
 5. Informację o wysłaniu towaru klient dotrzymuje drogą mailową.

 

§ 5 Zwroty i reklamacje.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienie o umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin 14 dni liczony jest od dnia odebrania przesyłki.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować mailowo obsługę o takim zamiarze oraz odesłać towar pod adres nadawcy.
 3. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz odstąpienia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy należności zwracane są na podane przez klienta konto w terminie 5 dni roboczych. Nie ma możliwości zwrotu środków przekazem pocztowym.
 5. Klient ponosi koszty odesłania towaru.
 6. Jeśli kupujący odstąpił od umowy odsyłając towar mimo braku prawnej możliwości lub po terminie jest zobowiązany od odbioru towaru na swój koszt.
 7. Wypłata środków następuje po otrzymaniu zwrotu, oraz sprawdzeniu zawartości.
 8. Prawo do zwrotu zostaje wyłączone w przypadkach gdy:
  - Przedmiot został dostarczony uszkodzony lub nosi ślady nadmiernego zużycia.
  - Przedmiot został otwarty a jego przeznaczenie wymusza kontakt który ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie może mieć miejsca.
 9. Formularz odstąpienia od umowy musi zawierać Dane kupującego, Adres dostawy, formę dostawy, ilość i nazwę zwracanych produktów, datę.
 10. Klientowi przysługuje prawo do reklamowania otrzymanego towaru z przyczyn wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie, niezgodności towaru z zamówieniem.
 11. Klient zobligowany jest do poinformowania o odkrytych wadach towaru niezwłocznie po ich odkryciu.
 12. Cały oferowany asortyment sklepu jest oryginalny. Poszczególne partie towaru mogą się różnić drobnymi elementami. Główna cześć produktu pozostaje bez zmian. Produkty o których mowa w tym punkcie nie są podstawą do reklamacji.
 13. Klient w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania reklamowanego zamówienia zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji.
 14. Towar gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną zostanie wymieniony na towar wolny od wad. W przypadku braku tej możliwości zostaną zwrócone środki na konto.
 15. W przypadku pozytywnej reklamacji sklep pokrywa koszty odesłania przedmiotu jakie poniósł klient.
 16. Wszystkie przesyłki powinny być wysyłane najtańszą rejestrowaną formą wysyłki.
 17. Firma obsługująca sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 18. Komisja Europejska udostępnia platformę ODR do rozstrzygania sporów pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 19. Wszelkie informacje prawne odnośnie sporów reklamacyjnych można uzyskać na stronie: https://uokik.gov.pl/
 20. Składając zamówienie w sklepie REVERS Cosmetics zobowiązują się Państwo nadaną przesyłkę odebrać. Aby zamówienie mogło zostać wysłane ponownie należy dokonać przelewu doliczając koszt zwrotu i ponownego nadania. Po zaksięgowaniu zamówienie będzie zrealizowane ponownie.

 

§ 6 Końcowe postanowienia

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Każda zmiana regulaminu zostaje określona datą od której dany regulamin obowiązuje.
 3. Klienta i sprzedawcę obowiązuje regulamin który obowiązywał w momencie składania zamówienia.
 4. Klient składając zamówienie zgadza się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 

14.11.2018r.